Tom handlekurv

Personvern

Forsiden Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN)

Behandling av personopplysninger i Nidaros Data AS


Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss "ved å motta vårt nyhetsbrev" eller "bestille varer fra oss" vil Nidaros Data AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Nidaros Data AS ved daglig leder/administrerende direktør Vegard Waldal.

Kontaktinformasjonen til Vegard er:

Adresse: Fjordgata 46
E-post: salg@nidarosdata.no
Telefon: 73 51 88 00
Organisasjonsnr.: 998 538 750


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte salg.nidarosdata@iteam.no eller ringe oss på 73 51 88 00

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:*1

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her https://www.nidarosdata.no/pages/privacy . Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.*3

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Nidaros Data AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Webmercs, nettbutikksystem. Lagrer personopplysninger i forbindelse med salg av varer.
  • Opplysninger som lagres er: Fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-post.
 • Uni Micro, ordre og fakturasystem. Opplysningene fra Webmercs overføres krypter til Uni Micro slik at vi får fullført ordren i henhold til regnskapsloven.
  • Opplysninger som lagres er: Fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-post.
 • Office 365, all kommunikasjon via e-post foregår kryptert via Microsoft sine Office 365 servere.
 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.*4

 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. *5

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post til salg.nidarosdata@iteam.no med info om hva du ønsker at vi skal gjøre med dine personopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post til salg.nidarosdata@iteam.no med info om at du ønsker dine personopplysninger fjernet.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


*1 Vi bruker personopplysningene til å registrere salg, kontakt i forbindelse med varer bestilt hos oss eller annen lignende nettbutikkvirksomhet. For å kunne behandle ordrer så trenger vi, Fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.
 
 
*3 Informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) https://www.nidarosdata.no/pages/privacy
 
*4 Hvis personopplysningene blir behandlet i tredjeland, altså land som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som vi har i EU/EØS, skal det gis informasjon om dette i personvernerklæringen, jf. GDPR artikkel 13 (1) f. I så tilfelle må det også opplyses om grunnlaget for overføringen, se GDPR kapittel 5.

*5 Vi lagrer personopplysningene så lenge regnskapsloven krever det eller inntil du gir oss beskjed om å endre, slette eller flytte personopplysningene dine.